Lesgelden

Lesgelden per september 2020
(voor kinderen tot 21 jaar)

Instrumentale vakken:
600 euro per jaar. (36 lessen, betaling in 3 of 10 termijnen).

AMV (algemene muzikale vorming):
100 euro incl. lesmateriaal en blokfluit.

Algemene voorwaarden:
————————————————————————————————–
Artikel 1
1.1 Tijdens de basisschool vakantie worden er geen lessen gegeven

Artikel 2
2.1 Wanneer een leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van
een afgesproken les, is niettemin betaling verschuldigd. Ook als de les op een
ander moment is gepland.
2.2. Bij langdurige ziekte van de leerling, is na vier weken geen lesgeld meer
verschuldigd.
2.3. Bij ziekte van de docent(e) wordt normaal doorbetaald. Bij langdurige
ziekte (langer dan 4 weken) of bij zwangerschap is geen lesgeld verschuldigd
of wordt er voor een vervangend docent(e) gezorgd.

Artikel 3
3.1 Lesgeld is verschuldigd conform de voor het schooljaar afgesproken geldende tarief.
3.2. Betaling van het lesgeld dient te geschieden volgens de vermelde bepalingen op de factuur.

Artikel 4
4.1. Opzegging van de les overeenkomst dient schriftelijk te geschieden bij
Muziekonderwijs Genemuiden (Simondsstraat 35) en met inachtneming
van een opzegtermijn van 2 maanden.